Ksiegarnia Eperons Ostrogi

 

Polityka ochrony prywatności

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Rejestrując się na stronie www Wydawnictwa lub składając zamówienia wyrażacie Państwo zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Wydawnictwa i ich przetwarzanie przez Wydawnictwo
w celu realizacji złożonego przez Państwa zamówienia. Zarówno podanie przez Państwa danych osobowych, jak i zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne Wydawnictwu do zrealizowania zawartej z Zamawiającym umowy.

Powierzone przez Zamawiającego dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, tj. w ustawie o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz.U.02.101.926 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Przysługuje Państwu prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych, czemu służy
w szczególności zakładka logowania/rejestracji do konta w lewym górnym rogu strony lub możliwość kontaktu z Wydawnictwem przez e-mail.

Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy, tj. wysłania zamówienia oraz, jeśli zamawiający wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych książkach
oraz promocjach oferowanych przez Księgarnię.

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

Każdy Zamawiający ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

OCHRONA PRAW AUTORSKICH

W trosce o ochronę praw autorskich i pokrewnych do oferowanych produktów Księgarnia zastrzega możliwość odmowy sprzedaży niektórych produktów do celów związanych z działalnością gospodarczą
lub zawodową, w tym do dalszej ich odsprzedaży.

W przypadku złożenia zamówienia w okolicznościach o których mowa powyżej, bądź obejmującego
ilość towaru wskazującą na komercyjne przeznaczenie zamawianych produktów, Księgarnia ma prawo odmowy zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.

Administrator Serwisu www.eperons-ostrogi.com.pl dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. Zapewnia również wszystkim zarejestrowanym klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, pozycja 883), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

Informacje zawarte w logach systemowych wykorzystywane są wyłącznie w celach technicznych. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia praw klienta, próby włamania lub innego działania na szkodę klienta.

Dalej
Bestsellery
O Apokalipsie
O Apokalipsie
49,00zł
40,00zł
Księgarnia
Autorzy